Kortrelaterade fel

Kortrelaterade fel kan uppstå när kunden inte tryckt in kortet tillräckligt långt (vid chip-betalning), eller ett fel på kortet i sig. Vissa kort kan vara väldigt utslitna efter att ha legat i fickan, eller skrapats på något annat sätt. Det kan också vara så att kortet inte placeras mot rätt yta på kortläsaren. Se bilden på sida 1 som visar var på SurfPad den optimala läsytan för kontaktlösa betalningar är.

För att försöka genomföra en kontaktlös kortbetalning igen, placera kortet dikt an mot SurfPads skärm och vänta sedan ett par sekunder tills samtliga 4 lampor på LED-indikatorn lyser grönt.