Hur ansluter jag SurfPad till internet?

SurfPad hanterar alla transaktioner via internet, det betyder att den inte är direkt kopplad till er kassa via sladd, utan behöver en anslutning till internet för att fungera. Det behöver inte nödvändigtvis vara samma anslutning som kassan har. SurfPad kan kopplas upp mot både WiFi och mobilt nätverk (GSM) genom det medföljande SIM-kortet (sitter i från start och behöver inte konfigureras). Om ni saknar WiFi kan SurfPad köras på endast mobilt nätverk. Vi rekommenderar dock att ni använder WiFi för en stabil uppkoppling. När både WiFi och mobilt nätverk är tillgängligt hoppar SurfPad automatiskt mellan nätverken för att garantera bästa möjliga uppkoppling hela tiden.

Vi rekommenderar att det WiFi-nätverk som väljs är ett “stängt” nätverk som inte delas med era kunder. Anledningen är att öppna nätverk med många anslutningar ofta försämrar hastigheten. Så för att garantera bästa möjliga transaktionsupplevelse föreslår vi att ni har ett lösenordsskyddat WiFi-nätverk på 2,4GHz-bandet som endast används av terminalen (och kassan).

Viktigt: SurfPad stödjer endast 2,4GHz WiFi. De flesta dubbelbandsroutrar kommer att ställas in med två separata WiFi-nätverk som standard. 5GHz-nätverket har ofta “5G” eller “AC” i slutet av sitt nätverksnamn. Om detta inte är fallet kan det hända att routern väljer band automatiskt eller så kanske routern eller enheten inte stöder 5GHz. (Obs: 5GHz WiFi ska inte förväxlas med 5G trådlösa mobilnätverk).

Om er SurfPad-terminal inte är uppkopplad mot WiFi, eller om ni har bytt SSID eller lösenord sedan installationen av er terminal, kan ni komma åt en WiFi-meny direkt i terminalen. Det går även att uppdatera era terminalers inställningar från er handlarportal, Surfboard Merchant Portal. Ni når den på www.surfboardmerchant.com

Anslut till WiFi via SurfPad-menyn

1. Klicka på följande sifferserie på knappsatsen: 6 2 6 8 Nu ska en lista på tillgängliga WiFi-nätverk synas på skärmen.

2. Välj det nätverk som du vill ansluta till och ange sedan lösenordet. SurfPad kommer nu ansluta till WiFi-nätverket. Notera återigen att endast 2,4GHz fungerar.