Hur lägger jag till dricks?

Du kan lägga till dricks på antingen hela butiken, eller på en eller flera terminaler

Det finns två alternativ att lägga till dricks på dina terminaler, antingen på butiksnivå eller terminalnivå. Om du lägger till dricks i en butik kommer alla terminaler registrerade i den butiken ärva de inställningarna. Om du däremot konfigurerar dricks på en specifik terminal kommer de inställningarna att åsidosätta eventuella butiksinställningar för den terminalen.

Till exempel: Om du har en restaurang där du vill erbjuda dina kunder möjligheten att välja mellan 10%, 15% eller 20% i dricks för alla terminaler i den butiken, kan du lägga till det under butiksinställningar. Men om du har en terminal i den butiken där du vill att de ska välja mellan 15%, 20% och 25% tillsammans med anpassade dricks, kan du gå in på den specifika terminalen och lägga till de inställningarna som kommer att åsidosätta butiksinställningarna för just den terminalen.

Hur man lägger till dricks på alla terminaler i en butik

Välj din butik från listan över butiker i fliken Butik.

Klicka sedan på Använd dricks under blocket Dricks för butiken.

Förinställd dricks: När du aktiverat dricks kan du ställa in den i tre olika nivåer. Nivåerna anges i procent, och baseras på transaktionens summa.

Ange manuellt: Ställ in om kunden ska kunna ange ett eget belopp eller inte. Om denna är avstängd kommer kunden endast kunna välja mellan dina tre fördefinierade alternativ.

Förvalt eget dricksbelopp: Om du har klickat i så att kunden kan ange manuell dricks kan du även välja om du vill ställa in ett förvalt belopp till detta. Beloppet är absolut, och inte baserat på procent.

Visa beräknat dricksbelopp: Här kan du välja att aktivera eller deaktivera raden under varje fördefinierade procentsats som visar vad dricksen blir i pengar.

Hur du lägger till dricks på en specifik terminal

Hitta den terminal du vill aktivera terminalspecifika dricks för, och öppna sedan blocket Dricks för terminalen där du kan klicka i Använd dricks för att aktivera det för terminalen. Om terminalen ligger under en butik som redan har dricks kommer dessa inställningar skriva över butikens inställningar - för denna terminal.

När du är klar med din konfiguration, klickar du bara på den gröna knappen "Uppdatera dricks". Terminalerna uppdateras omedelbart och dricks kommer att vara tillgängliga nästa gång du utför en transaktion.