Hur tar jag betalt med SurfPad?

För att ta betalt med terminalen behöver du göra följande:

1. Se till så att SurfPad är påslagen och att den inte visar skärmen ovan (anslutningsfel).

2. Skapa en order i ditt system. När ordern skapas kommer skärmen på SurfPad gå över från vilande till “Väntar på kassan”.

3. När du sedan initierar en kortbetalning från ditt system kommer SurfPad visa summan på skärmen. Kunderna kan nu betala med kort.

4. När transaktionen är genomförd kommer SurfPad visa om den gått igenom eller om något gått fel.

Notera: Ibland behöver SurfPad be kunden att ange sin PIN-kod. Vid vissa tillfällen kommer kunden även ombedas använda kortets chip för att slutföra betalningen.