Uppkopplingsfel

Uppkopplingsfel uppstår oftast när det är något fel på internet. Kontrollera det WiFi som terminalen är uppkopplad mot, samt att det mobila nätverket inte blockas av tjocka väggar, energifönster eller liknande. För instruktioner på hur du kan koppla upp terminalen mot WiFi, vänligen se sida 1.

Om nätverksproblemen fortsätter kan du prova att starta om terminalen. Om det fortsatt står att det är uppkopplingsfel kan du kontakta det supportnummer som du fått i samband med installationen av terminalen.