Vad visar statusbaren?

SurfPad kan konfigureras så att ett statusfält är synligt i toppen av skärmen, från er Surfboard Merchant Portal, eller med hjälp av er systemleverantör.

  1. Inkopplad i strömkälla: Synlig när SurfPad är inkopplad till en strömkälla.
  2. Laddikon: Synlig när SurfPad laddas
  3. Batterinivå: Visar nuvarande batterinivå i procent.
  4. Signalstyrka: Visar signalstyrkan för det uppkopplade nätverket.